พิธีบวงสรวงหลักเมืองและสืบชะตาเมืองลำปาง ประจำปี 2564

0
15
ร่วมพิธีบวงสรวงหลักเมืองและสืบชะตาเมืองลำปาง ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายนคร โยธาวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ร่วมพิธีบวงสรวงหลักเมืองและสืบชะตาเมืองลำปาง ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หลักเมืองลำปาง เพื่อสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บวงสรวงหลักเมืองและสืบชะตาเมืองลำปางเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองประชาชน และเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงสืบไป
Print Friendly, PDF & Email