ภาพมอบสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
27

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางสาวประคอง  พริบไหว     ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายทรงชัย  มงคลสักวานนท์ บ้านเลขที่ 192 หมู่ 4ชุมชนบ้านผาลาด ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

Print Friendly, PDF & Email