การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย (นอกสถานที่)

0
47
    เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยนอกสถานที่ เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย จึงขอเชิญชวนผู้ที่รับบริการเก็บขยะของทางเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย มาชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี 2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สถานที่ที่กำหนดในชุมชน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 054-225967 ต่อ 125
Print Friendly, PDF & Email