จ้างนำรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๕๑๗ เข้ารับการตรวจเช็คเพื่อซ่อมบำรุง จำนวน ๑ คัน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
9

Read more...

Print Friendly, PDF & Email