ภาพมอบสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
26

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายฟอง  ใจเชียงแสน  ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายศรีลัย  ใจวรรณะ บ้านเลขที่ 126 หมู่ 9 ชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง    จำนวน 500 บาท

 

     

     

Print Friendly, PDF & Email