ประกาศจังหวัดลำปาง   เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

0
46

 

Print Friendly, PDF & Email