กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ

0
35

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลกล้วยแพะ มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี  นายจันทร์  ใจวังเย็น ประธานกองทุนสวัสดิการตำบลกล้วยแพะ และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางจีน  ดวงน่าน บ้านเลข 104 หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

Print Friendly, PDF & Email