การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนเมษายน 2564

0
251

ตำบลปงแสนทอง

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ทำความสะอาดวัดและจัดเตรียมสถานที่สำหรับทำโครงการป้องกัน Covid-19

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย นำสินค้าไปจำหน่ายตลาดนัดสีเขียว ณ กศน. ตำบลปงแสนทอง                 –  กิจกรรมตรวจคัดกรอง Covid-19 งานฌาปนกิจในชุมชน

                                                                 

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดโป่ง ตรวจคัดกรอง Covid-19 และช่วยกิจกรรมระดมทุนเข้าชุมชน

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านช้างช่วยงานกองทุนในชุมชน

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านสบตุ๋ยจัดเตรียมสถานที่และเข้าร่วมโครงการชุมชนสบตุ๋ย-มงคลกาญจน์ ใส่ใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคความดันโลหิตสูง

6. กลุ่มสตรีชุมชนมงคลกาญจน์ร่วมกันออกกำลังกายตอนเย็นในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและห่างไกลโรค

7. – กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแม่กืยร่วมกับท่านพระครูจัดทำโรงทาน ณ วัดปงสนุก            – กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแม่กืยมอบเงินช่วยเหลือในงานฌาปนกิจของชุมชน

                                                       

– กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแม่กืยร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัด                                  – กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแม่กืยทำข้าวกล่องและอาหารว่างจำหน่ายสร้างรายได้ให้กลุ่มสตรี

                                     

– กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแม่กืยร่วมกับท่านพระครู และอสม. ออกเยี่ยมผู้ป่วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น

        

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตกตรวจคัดกรอง Covid-19 งานฌาปนกิจ และบริเวณโรงงานเซรามิกในชุมชน

               

– กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตกร่วมกับกลุ่ม อสม. ทำกิจกรรมทำความสะอาดชุมชน

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านไร่สันติสุขตรวจคัดกรอง Covid-19 งานฌาปนกิจในชุมชน

10. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านไร่ข่วงเปาร่วมกันทำความสะอาดภายในชุมชน

ตำบลชมพู

  1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านย่าเป้าตรวจคัดกรอง Covid-19 ในกิจกรรมฝึกอบรมการพิมพ์ลายผ้าเพื่อทำกระเป๋า

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านฟ่อน ช่วยกันทำความสะอาดโรงครัว ณ วัดบ้านฟ่อน

           

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านห้วยหล่อเป็นตัวแทนเจ้าอาวาสนำสิ่งของเครื่องใช้พร้อมเงินมอบผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อเป็นการดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์

           

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ ช่วยกันทำความสะอาดวัดศรีหมวดเกล้า

5. – กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ ช่วยทำความสะอาดวัดศรีหมวดเกล้า                    – ร่วมรณรงค์กิจกรรมสงกรานต์ปลอดภัย

                                     

– ตรวจคัดกรอง Covid-19 งานฌาปนกิจในชุมชน ตลาด และงานอำลาสถาบันโรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า และประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันโรค Covid-19

– กิจกรรมสำรวจลูกน้ำยุงลายในชุมชน

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ทำการล้างตลาดบ้านกาดเมฆเพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อโรค

         

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านชมพูได้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าและทำพิธียกเสาเอกศาลาบำเพ็ญบุญของวัดชมพูที่ประสบอัคคีภัย

               

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองหัวหงอกตรวจคัดกรอง Covid-19 กิจกรรมในชุมชน

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแพะดอนตันตรวจคัดกรอง Covid-19 งานฌาปนกิจในชุมชน

       

10. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางวันออกตรวจคัดกรอง Covid-19 งานฌาปนกิจในชุมชน

11. – กลุ่มสตรีชุมชนบ้านร้องตรวจคัดกรอง Covid-19 งานฌาปนกิจในชุมชน

       

– กลุ่มสตรีชุมชนบ้านร้องร่วมกับ อสม. จัดทำโครงการชุมชนบ้านร้องร่วมใจลดขยะยาในบ้าน

12. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองเจริญตรวจคัดกรอง Covid-19 งานฌาปนกิจในชุมชน

ตำบลพระบาท

1. กลุ่มสตรีชุมชนสันติภาพรว่มกิจกรรมทำบุญสืบชะตาชุมชนและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

       

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านผาลาดทำกล่องกระดาษทิชชูและผ้าเช็ดมือจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้

     

3. กลุ่มสตรีชุมชนศีรพูนทรัพย์ได้ร่วมกันถวายโต๊ะให้กับวัดบรรพตสถิต และทำพิธีไหว้เจ้าทีเจ้าทางหน้าหมู่บ้านในประเพณีปีใหม่เมือง เพื่อเป็นศิริมงคล

        

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองปล้องเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรงมะเร็งลำไส้ในกลุ่มเสี่ยง

           

ตำบลกล้วยแพะ

  1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยหลวงฝึกสอนทำตุงในกลุ่มสตรีเพื่อเตรียมใช้ในงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

– กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยหลวงตรวจคัดกรอง Covid-19 งานฌาปนกิจในชุมชน

                         

 

Print Friendly, PDF & Email