ซื้อซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๓๔๕๐ ลำปาง จำนวน ๘ รายการ เข้ารับการตรวจเช็คเพื่อซ่อมบำรุง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
14

Read more...

Print Friendly, PDF & Email