ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

0
22

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในวันที่ 29 เมษายน 2564

 

Print Friendly, PDF & Email