ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

0
16
ในวันที่ 29 เมษายน 2564 นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และ นายศักดา กันหาเวียง รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาอัคคีภัย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 ราย นายบุญทาน เพ็ชรแสนงาม บ้านเลขที่ 310/1 หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบการ “บุญทานตีมีด” เป็นจำนวนเงิน 8,120 บาท
Print Friendly, PDF & Email