การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 ในห้วงไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564) วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร

0
22

Print Friendly, PDF & Email