จ่ายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาล

0
42
วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้การต้อนรับ นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ในโอกาสที่ได้มาดูแลความเรียบร้อยในการจ่ายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ให้กับเทศบาลทั้ง 43 แห่งของจังหวัดลำปาง ซึ่งนายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางให้เป็นผู้รับผิดชอบในการรับบัตรเลือกตั้งของเทศบาลทั้งหมดในจังหวัดลำปาง และส่งมอบบัตรให้แก่เทศบาลทั้ง 43 แห่งดังกล่าว ซึ่งตลอดทั้งวันวันนี้จะได้มีคณะกรรมการรับบัตรเลือกตั้งจากเทศบาลทุกแห่งทยอยเดินทางมารับบัตร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง
Print Friendly, PDF & Email