รณรงค์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สวมชุดผ้าไทยทุกวันอังคารและวันศุกร์

0
111

เทศบาลเมืองเขลางค์ โดยการนำของนายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ส่งเสริมนโยบายจังหวัดลำปาง รณรงค์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สวมชุดผ้าไทยทุกวันอังคารและวันศุกร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง และผ้าพื้นถิ่นต่อไป

Print Friendly, PDF & Email