กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

0
66
วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร โดยได้รับเกียรติจาก นายสวัสดิ์ จันทะวงศ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และนายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ให้ประชาชนทราบ ณ ตลาดคลองถมบ้านชมพู และบริเวณเขตชุมชนบ้านชมพู ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำหรับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ให้มากที่สุด โดยพี่น้องประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งได้ ทางเพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมายเลขโทรศัพท์ 054-225967

Print Friendly, PDF & Email