สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อำเภอเมืองลำปาง โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งสรุปการประชุมคณะกรรมการฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติที่ประชุมโดย จังหวัดลำปางอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง สามารถดำเนินการให้เปิดสถานที่ โดยเข้มงวดมาตรการป้องกันโรคในสถานที่ ดังนี้

1.ร้านอาหาร เปิดบริการได้ตามปกติ

2.สถานบันเทิง ผับ บาร์ เปิดบริการได้ตามปกติ

3.ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการตามปกติ(จำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย)

4.สถานศึกษาทุกระดับ/สถาบันกวดวิชา ให้เรียนแบบปกติหรือแบบผสมผสาน

5.สถานที่ออกกำลังกาย กลางแจ้ง ยิม ฟิตเนส ให้เปิดบริการปกติ(แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม)

Print Friendly, PDF & Email