ภาษีป้ายปี 2564

0
237
อัตราภาษีป้ายปี 2564 ปรับเพิ่มขึ้น !!
เจ้าของป้ายรายใหม่ มีหน้าที่ยื่นแบบ (ภ.ป.1)ภายใน15วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้าย
เจ้าของป้ายรายเก่า มีหน้าที่ยื่นแบบ (ภ.ป.1)ภายในเดือนมีนาคมของปี
ภาษีป้ายเสียเป็นรายปี ขั้นต่ำ 200 บาท
ยกเว้นป้ายที่ติดตั้งปีแรก เสียตั้งแต่งวดที่ติดตั้งจนถึงงวดสุดท้ายของปี ดังนี้
มกราคม-มีนาคม คิด100%
เมษายน-มิถุนายน คิด75%
กรกฎาคม-กันยายน คิด50%
ตุลาคม-ธันวาคม คิด25%
  >>    http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/098/T_0018.PDF?fbclid=IwAR3Uv2rCBAFzKhIJz8jt1mPt7wb_4sOVev1gTgVb4tqDFROzyQ2MMYSLUCE
Print Friendly, PDF & Email