จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านร้อง บริเวณบ้านเลขที่ ๒๘๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
25

Read more...

Print Friendly, PDF & Email