ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
9

Read more...

Print Friendly, PDF & Email