จ้างเรียงกล่องบรรจุหินแมทเทรส ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
9

Read more...

Print Friendly, PDF & Email