จ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
6

Read more...

Print Friendly, PDF & Email