จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านฟ่อน บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๒๘๕/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
9

Read more...

Print Friendly, PDF & Email