จ้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง ซอย ๓ ซอย ๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
7

Read more...

Print Friendly, PDF & Email