จ้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านร้อง ซอย ๙ ซอย ๑๑ ซอย ๑๒ และซอยบ้านเลขที่ ๓๕๓ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
8

Read more...

Print Friendly, PDF & Email