ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ บริเวณหน้าวัดม่อนธาตุ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
5

Read more...

Print Friendly, PDF & Email