จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนหนองห้าตะวันออก ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๙๔ และซอยข้างบ้านเลขที่ ๖๖๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
5

Read more...

Print Friendly, PDF & Email