จ้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่ากล้วย ซอยหน้าวัดป่ากล้วย ซอย ๗ ซอยข้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
6

Read more...

Print Friendly, PDF & Email