ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงวัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
11

Read more...

Print Friendly, PDF & Email