ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมและตกแต่งสถานที่ การจัดงานสืบสานประเพณี แห่โคมไฟครัวตาน วัดลำปางกลางตะวันตก จำนวน ๗ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
7

Read more...

Print Friendly, PDF & Email