ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (วัดม่อนจำศีล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ ( ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม -กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
11

Read more...

Print Friendly, PDF & Email