จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีพูนทรัพย์ ถนนสาย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
12

Read more...

Print Friendly, PDF & Email