คู่มือการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ด้วยจังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคู่มือการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 4 และ 5 สำหรับหน่วยงานผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปฎิบัติ จึงขอส่งคู่มือดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไซต์ https://1th.me/luOQ1 หรือ ตามลิ้งค์ด้านล่าง

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines/guideline_red_covid19.pdf

 

Print Friendly, PDF & Email