จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า บริเวณศาลาอเนกประสงค์ (SML) หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
15

Read more...

Print Friendly, PDF & Email