การปฎิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่งนายกรัฐมนตรี(ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 14 และ คำสั่งฯ ฉบับที่ 8)