จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางคูณ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
4

Read more...

Print Friendly, PDF & Email