ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศาลาฌาปนสถาน ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
12

Read more...

Print Friendly, PDF & Email