จ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาภายในชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
17

Read more...

Print Friendly, PDF & Email