กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

0
162

เทศบาลเมืองเมืองเขลางค์นคร กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 เงินภาษีทุกบาทที่ท่านชำระ จะนำมาพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อไป

Print Friendly, PDF & Email