จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านร้อง บริเวณคันคลองชลประทาน (ซอยคอกวัว) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
2

Read more...