ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
3

Read more...