ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตั้งแต่สะพานรัตนเขลางค์ถึงบ้านเลขที่ ๘๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
2

Read more...