ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
4

Read more...