อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
59

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อให้พนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มีความรู้ในข้อระเบียบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยได้รับเกียรติจาก นางลัษมน สรรพศีลบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และภาคบ่ายได้รับเกียรติจากนายพงษ์นเรศวร์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชมพู ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

Print Friendly, PDF & Email