ขอชุดยังชีพให้ผู้ถูกกักกันโรคที่ขาดแคลน ผ่าน แอพ “พ้นภัย” โดย อสม.

แอพ “พ้นภัย” ร่วมสู้ โควิด-19 อสม. ค้นหาและแจ้งขอชุดยังชีพให้ผู้ถูกกักกันโรคที่ขาดแคลน

ระบบ IOS

https://apps.apple.com/th/app/phonphai/id1434801222

ระบบ Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.mm.phonphai