“ไวรัสโคโรนา” ไวรัสปอดอักเสบ โรคติดต่อสายพันธ์ใหม่ สามารถติดต่อทางระบบหายใจ จากคนสู่คน อาจมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

0
788

📣 5 วิธี ลดโอกาสติดเชื้อไวรัสโคโรน
1. สวมหน้ากากอนามัยในที่ชุมชนคนหนาแน่น
2. ล้างมือให้สะอาด ด้วยน้ำและสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์
3. ทานอาหารปรุงสุก กินร้อน ช้อนกลาง และพักผ่อนให้เพียงพอ
4. เลี่ยงพื้นที่แออัด ไม่เอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่คนหนาแน่น
5. เลี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจ หรือมีอาการเป็นหวัด
❤️❤️ ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ❤️❤️