ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง เริ่มตั้งแต่ทางสายหลักในชุมชนถึงทางแยกป้ายชุมชนหนองวัวเฒ่าเชื่อมต่อของเดิม และในซอย 14 หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

0
4