ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่นาน้อย ร่วมทำบุญทอดกฐินถวายวัดบ้านไร่นาน้อย

0
261

ครูและเด็ก ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่นาน้อย ร่วมทำบุญทอดกฐินถวายวัดบ้านไร่นาน้อยคะ