ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่องจ้างควบคุมงานก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

0
15