การเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

0
39

เมื่่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายธาราเงินจันทร์คำ  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เเละนายศักดา กันหาเวียง รองปลัดเทศบาล พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ออกดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1 หมู่ 4 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยสรุปผลการเลือกตั้ง มีดังนี้

หมายเลข 1 นายน้อม สุวรรณวงค์ ได้ 411 คะแนน

หมายเลข 2 น.ส.วิรัญดา ก๋าทอง ได้ 283 คะแนน

บัตรเสีย 20 คะเเนน ไม่ประสงค์ลงคะเเนน 7 คะเเนน

รวมผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 721 คน