ซื้อวัสดุการเกษตร (ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานใหม่หน้าศาลพระพรหมและรอบอาคาร) จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
52

อ่านประกาศ