ซื้อวัสดุการเกษตร (ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานใหม่หน้าศาลพระพรหมและรอบอาคาร) จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
6

อ่านประกาศ